โต๊ะหลุยส์ไม้สัก หน้าไม้สักจริง แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ขนาด 90*150* สูง 75 ซม. รหัส 500-05847-02

500-05847-02

โต๊ะหลุยส์ไม้สัก หน้าไม้สักจริง แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ขนาด 90*150 *สูง 75 ซม.

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

ขนาด :  90 ซม. * 150 ซม. * สูง 75 ซม.

แกะสลักลายไม้ : แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้งสีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : —–

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง